Agile sertifikatų žemėlapis. Organizacijos masto Agile (Scaled Agile) sertifikatai (4)


Pirmose trijose straipsnių ciklo dalyse „Kaip išsirinkti Agile sertifikatus?“, „Bendrųjų Agile žinių mokymai ir sertifikatai“ ir „Populiariausi Scrum mokymai ir sertifikatai“ pristatėme esminius aspektus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis Agile mokymus, bendrųjų Agile žinių sertifikavimo galimybes ir pačią populiariausią Scrum meistrų (angl. Scrum master) ir produkto šeimininkų (angl. Product owner) sertifikatų grupę. Ketvirtoji straipsnių ciklo dalis skirta organizacijos masto (angl. Scaled Agile) Agile.


Organizacijos masto Agile – kas tai?


Matant Agile sėkmę ir augantį paplitimą informacinių technologijų srityje, organizacijoms kilo klausimas, ar šių principų taikymą galima išplėsti už vienos komandos ribų ir taikyti kitiems projektams, o gal net ir visoms verslo funkcijoms.


Nors vieno tobulo recepto ar modelio, kaip sėkmingai taikyti Agile organizacijos mastu, nėra, vis dėlto daug organizacijų, naudodamos didelio masto Agile metodus, sugebėjo išvystyti procesus, komandas ir kultūrą. Svarbiausia iš esmės suprasti, kada iš tiesų reikia taikyti Agile už komandos ribų ir kaip tai atlikti, o tada galima pasirinkti modelius, idėjas, principus ir pradėti taikyti juos savo įmonėje. Pagal 15-ąją metinę „State of Agile“ ataskaitą, populiariausios organizacijos masto Agile metodikos yra „Scaled Agile Framework“ (SAFe) (35 %), „Scrum@Scale / Scrum of Scrums“ (9 %), „Large-Scale Scrum“ (LeSS) (3 %), „Nexus“ (3 %), „Disciplined Agile Delivery“ (DA) (3 %) ir kt. Toliau straipsnyje pateiksime daugiau informacijos apie galimybes ir sąlygas įgyti šių metodikų žinių ir populiariausius sertifikatus.


Populiariausi organizacijos masto Agile sertifikatai


Scaled Agile Framework®


Esamų Lean ir Agile principų deriniu grindžiama „Scaled Agile Framework®“ (SAFe®) yra metodika, skirta vidutinėms ir didelėms organizacijoms. SAFe® apima komandos, programos ir portfelio procesus, skatina vieningumą, bendradarbiavimą ir vertės kūrimą bei pateikimą daugeliui Agile komandų ir padeda optimizuoti organizacijas. Šį modelį sudaro labai konkretūs paaiškinimai ir nuorodos.

„Leading SAFe® mokymai labiausiai tinka aukščiausiojo lygmens vadovams ir lyderiams, programų ir projektų vadovams, produkto ir portfelio vadovams, projektų valdymo biurui (angl. Project Management Office (PMO)), procesų vadovams, organizacijų, sistemų ir sprendimų architektams, norintiems išmokti pokyčių kūrimo įgūdžių, kurie padėtų jiems sėkmingai veikti nuolat besikeičiančioje šiuolaikinių technologijų aplinkoje.

Šiuose mokymuose intensyviai ruošiamasi gana sudėtingam egzaminui, kurį išlaikius įgyjamas tarptautinis Sertifikuoto SAFe®Agile naudotojo (angl. Certified SAFe Agilist (SA)) sertifikatas.


Egzaminas:

- 45 klausimai;

- trukmė – 90 minučių;

- išlaikomas surinkus ne mažiau kaip 35 teisingus atsakymus iš 45 (77 %);

- pasirengti egzaminui ir jį išlaikyti turima 30 dienų;

- norint laikyti egzaminą, privaloma nepraleidžiant išklausyti 16 akademinių valandų kursą.


Mokymų kaina apima prieigą prie SAFe® mokymų medžiagos bazės, 1 bandomojo (parengiamojo) egzamino laikymą ir 1 sertifikato egzamino laikymą, 1 metų prieigą prie SAFe® bendruomenės platformos. Neišlaikius egzamino iš pirmo karto arba per nustatytą 30 dienų laikotarpį, jį galima laikyti pakartotinai, bet kiekvieną kartą reikia papildomai mokėti 50 $. Atkreipkite dėmesį, kad antrą kartą egzaminą galima laikyti iškart, bet bandyti trečią kartą sistema leidžia tik po 10 dienų, o 4-ąjį ir paskesnius kartus – po 30 dienų.

Sertifikato ir prieigos prie SAFe® bendruomenės platformos galiojimo laikas yra vieni metai, už papildomą mokestį sertifikatas ir prieiga pratęsiama metams.


Scrum@Scale / Scrum of Scrums


„Scrum@Scale“ – tai adaptyvi, pagrindinę Scrum sistemą papildanti metodika, leidžianti sistemoms ir procesams natūraliai augti, atsižvelgiant į unikalias organizacijos sąlygas ir iššūkius. „Scrum@Scale“ gali būti pritaikoma ir leidžia pasiekti rezultatų tokiose pramonės šakose ir kryptyse, kaip programinės ir techninės įrangos kūrimas, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (MTTP), paslaugos ir kt. „Scrum@Scale“ sistemą sukūrė „Scrum Inc.“ įkūrėjas dr. Jeffas Sutherlandas – vienas iš Scrum kūrėjų ir pasirašiusiųjų Agile manifestą.


„Scrum@Scale“ kursuose mokoma produkto savininko, atskirų Scrum komandų ir įmonės vadovavimo atsakomybių įvairiuose didelio masto kontekstuose. Dalyviai, baigę Registruoto „Scrum@Scale“ naudotojo™ (angl. Registered Scrum@Scale Practitioner™) mokymų kursą, kurį sudaro ne mažiau nei 14 valandų tiesioginio mokymosi su akredituotu „Scrum@Scale“ lektoriumi ir kuris apima visus mokymosi tikslus, turi teisę laikyti egzaminą ir įgyti Sertifikuoto „Scrum@Scale“ naudotojo™ (angl. Certified Scrum@Scale practitioner (CSaSP)™) sertifikatą. Egzaminą sudaro 30 sudėtingų klausimų, kuriems atsakyti skiriama 120 minučių.


Large-Scale Scrum (LeSS)


Large- Scale Scrum (LeSS) metodas iš esmės yra Scrum, taikomas didelio masto produktų ir projektų vystymui. Šis metodas sukurtas remiantis patirtimi, kad įmonių darbo metodai dažniausiai yra pernelyg mechaniški ir dėl to per daug sudėtingi ir biurokratiški. Metodas pateikia paprastesnę sistemą, kuri siekiant vieno tikslo leidžia sujungti kelias tarpfunkcines komandas, o vėliau ir kelis tokius junginius. Didelis dėmesys taip pat skiriamas sisteminiam mąstymui, t. y. akcentuojama, kad, norint keisti ir optimizuoti visą sistemą, nepakanka pakeisti vieną jos dalį.

Sertifikuoto LeSS praktiko (angl. Certified LeSS Practitioner) sertifikatas skirtas visiems, kurie užsiima LeSS taikymu. Išsamus sertifikuotas LeSS praktikų kursas apima LeSS principus, pagrindus, taisykles ir instrukcijas. Mokymuose pateikiama esminė informacija, leidžianti pradėti taikyti ir tobulinti LeSS įgūdžius produkto kūrimo grupėje. Šis kursas yra itin interaktyvus, apima ne tik LeSS metodo apžvalgą, bet ir praktines užduotis, tikrų situacijų aptarimą, diskusijas.

Norint gauti LeSS sertifikatą, privaloma išklausyti visą mokymų kursą, bet egzamino laikyti nereikia. Sertifikatas galioja 2 metus, o paskui jo galiojimas atnaujinamas už papildomą mokestį.

Kaip rekomenduoja pati LeSS organizacija, tikimasi, kad į mokymus susirinkę dalyviai turės bent jau pagrindines Scrum žinias, tai patvirtinančius Sertifikuoto Scrum meistro (Certified Scrum Master) ar Profesionalaus Scrum meistro (Professional Scrum Master) sertifikatus arba bus bent jau nuodugniai perskaitę įvadinę Scrum medžiagą, „Scrum Primer ir praktiškai naudos Scrum savo veikloje.


Nexus


Nexus yra Keno Schwaberio ir „Scrum.org sukurta organizacijos masto Agile sistema, leidžianti įgyvendinti Scrum dideliu mastu keliose komandose, siekiančiose sukurti vieną integruotą produktą. Komandos bendradarbiauja ir yra orientuotos į tai, kad kiekvienam sprintui būtų sukurtas bendras prieaugis esant minimaliai priklausomybei.

Nexus modelis gali būti pritaikytas 3–9 Scrum komandoms. Kiekvieną komandą sudaro 3–9 kūrėjai. Nerekomenduojama jo taikyti daugiau nei 9 komandoms ar aštuoniasdešimčiai praktikų. Nexus yra grindžiamas Scrum ir jo pagrindų nekeičia. Ši sistema prideda naują vaidmenį – Nexus integravimo komandą ir Nexus sistemos įvykius: „Nexus Daily Scrum“, „Nexus Sprint“ planavimą, „Nexus Sprint Backlog“ ir „Nexus Sprint Retrospective and Refinement“.

Šios metodikos „Scrum.org“ entuziastams siūlo sertifikatą – „Organizacijos masto Scrum profesionalas™“ (angl. Scaled Professional Scrum Certification (SPS)™). Norint jį įgyti, per 1 val. reikia išlaikyti egzaminą, kurį sudaro 40 klausimų, ir atsakyti į ne mažiau nei 85 % klausimų. Šiam egzaminui galima rengtis savarankiškai arba dalyvauti 2 dienų mokymuose.


Disciplinuotas Agile® (angl. Disciplined Agile® (DA))


Projektų valdymo instituto (angl. Project Management Institute (PMI)) pristatomas Disciplinuoto Agile® metodas, anksčiau vadintas „Disciplined Agile® Delivery“ (DAD), yra panašus į SAFe®, nes rekomenduojama naudoti esamas Lean ir Agile technikas (Scrum, Kanban). Disciplinuoto Agile®