top of page

PRIVATUMO POLITIKA

UAB Agilendas rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

 

   1.Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 11 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

   2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

Mes esame: UAB Agilendas

Mūsų įmonės kodas yra: 303279565

Mūsų adresas: M. K. Čiurlionio g. 84B-75, LT-03100 Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: info@agilecoach.lt

Mūsų tel. Nr.: +370 617 03001

 

   3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

Mes teikiame, palaikome, tobuliname ir užtikriname mūsų interneto svetainės saugumą, taip pat Agile mokymų ir konsultacijų organizavimą. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. 

 

   4. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

 

UAB Agilendas renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 

 •  pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, darbovietės rekvizitus, adresą, kontaktinius duomenis ir pan.;

 • duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba;

 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;

 •  duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, bendraujant su UAB Agilendas telefonais, vaizdo ir/arba garso įrašymo priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai;

 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir UAB Agilendo paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;

 • duomenys, susiję su Kliento lankymusi UAB Agilendo interneto svetainėse arba naudojantis kitais UAB Agilendo komunikacijos kanalais (facebook, instagram, LinkedIn, Mailerlite, Tidio ir pan.).

 • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus, taikomas paslaugų mokesčius ir kt.;

 •  kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

   5. Ar naudojate slapukus?

 

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Slapukų politikoje.

 

   6. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

 • Informacija, kurią pateikėte pats: (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, darbovietės pavadinimas ir rekvizitai)

 • Informacija, kurią sugeneruoja mūsų sistema, dėl to, kad naudojatės paslaugomis per mūsų interneto svetainę

  • Interneto protokolo adresas (IP). IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;

  • registruojantis UAB Agilendo savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją bei norimo vizito informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamą mokymų datą ir pavadinimą bei Jūsų pranešimo tekstą mums.

 

​   7. Kam UAB Agilendas teikia ar gali teikti asmens duomenis?

​​

 • partneriams, pavyzdžiui, užsienio lektoriams, kurie veda mokymus, kad suteiktų tarptautinę mokymų sertifikaciją;

 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 

   8. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 

 • Jūs davėte tam sutikimą;

 • Jūsų informacija yra reikalinga, kai Jūs su UAB Agilendas sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį (žodinę, rašytinę, pateikiat užsakymą, užklausą).

 

   9. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

UAB Agilendas saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jei teisės aktuose nėra nustatyta dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų, saugojimo terminų, šie dokumentai saugomi iki 5 metų nuo santykių su Jumis pasibaigimo dienos. Pasibaigus šiame punkte minimiems terminams, asmens duomenų įrašai sunaikinami ir/ar dokumentai perduodami archyvavimui.

UAB Agilendas imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

   10. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 11 skyriuje.

 

 • Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją;

 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;

 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;

 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

   11. Kaip jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, UAB Agilendas turi kontaktinį asmenį, kuris Jums gali padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@agilecoach.lt

 

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Atnaujinta 2018-09-11

bottom of page