top of page

„Scaled Agile Framework®“ (SAFe®) sistema ir nauda verslui

Šiandieninėje itin greitai besikeičiančioje rinkoje verslams atsiranda vis didesnis poreikis greičiau prisitaikyti, o tradiciniai darbo metodai ir senos organizacinės hierarchijos nebeužtikrina norimų rezultatų. Tokius pokyčius atspindi ir „Fortune 500“ sąrašas. Jam atsiradus didžiąją sąrašo dalį kasmet sudarė tos pačios kompanijos, o pastaruoju metu įprastu reiškiniu tapo sąraše pasirodantys naujokai.


Šioje greitai besikeičiančioje aplinkoje veikiančios įmonės savo IT operacijoms atlikti ir produktams vystyti pradėjo taikyti Agile metodus. Tai suteikė joms reikšmingą pranašumą greičiau pateikti produktus rinkai. Vis dėlto, didinant veiklos apimtis ir greitai augant pačioms organizacijoms, komandinių Agile praktikų ar vien IT skyrių, organizuojančių darbus Agile principais, pradeda nebeužtekti. Kaip organizuoti ir suderinti dešimčių arba šimtų komandų veiklas? Kaip suderinti verslo poreikius didelėje organizacijoje ir gebėti greitai reaguoti į kintančius prioritetus? Kaip įtraukti ir įgalinti visą organizaciją dirbti kartu ir reaguoti į vykstančius pokyčius? Tai visada nemenkas iššūkis. Būtent dėl šios priežasties 2011 m. Deanas Leffingwellas išleido pirmąją „Scaled Agile Framework®“ (SAFe®) versiją. SAFe® modelis yra skirtas didelėms ir sudėtingoms organizacijoms, kurios tiki Agile metodais ir nori juos naudoti. Kaip ir visa aplinka, šis modelis laikui bėgant buvo keičiamas, atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir rinkos ypatumus. Šiandien naudojama jau 5-oji „Scaled Agile Framework®“ versija.

Kas yra SAFe®?


„Scaled Agile Framework®“ (SAFe®) – tai sistema, apimanti organizacinių ir darbo planavimo bei vykdymo modelių rinkinį ir leidžianti daug komandų turinčios organizacijos mastu taikyti Lean, Agile, DevOps principus ir praktikas. Šie principai prisideda prie bendro prioritetų derinimo, planavimo, bendradarbiavimo ir produkto ar paslaugos kūrimo, efektyviai įtraukiant visas suinteresuotas šalis. SAFe® apima žinias apie struktūruotas vaidmenų ir atsakomybių, planavimo ir darbų valdymo bei reikalingų vertybių gaires. SAFe® sistema yra sudaryta iš 4 pagrindinių žinių rinkinių, kurie iš esmės leidžia pakeisti darbo organizavimą, komandų kultūrą ir elgesio modelius: Agile principų ir vertybių sprendimų vystymą, Lean produktų kūrimą, sisteminį mąstymą ir technines DevOps praktikas. SAFe® užtikrina, kad visi – nuo aukščiausio lygmens vadovų iki atskirų Agile komandų – turėtų tą pačią viziją ir tikslą. Taip verslas gali sutelkti dėmesį į svarbiausius prioritetus.

SAFe® nauda įmonėms


Kalbant apie verslą, pagrindinis dėmesys dažniausiai skiriamas rezultatui, kokybei, pateikimo rinkai greičiui ir įsitraukimui. Remiantis "Scaled Agile" organizacijos 2020 m. atlikto tyrimo duomenimis, apibendrinus klientų taikančių SAFe® atvejus pastebėtos 4 pagrindinės naudos: paspartėja pateikimas rinkai, padidėja produktyvumas, pagerėja kokybė, išauga darbuotojų motyvacija ir laimės pojūtis.


Šaltinis – https://scaledagile.com/what-is-safe/scaled-agile-benefits/


Kitos organizacijų pastebėtos SAFe® naudos:

· sumažėja defektų skaičius, padidėja produktyvumas,

· optimizuoti sprendimų vystymo procesai,

· didesnis dėmesys konkretiems klientų poreikiams,

· veiksmingesnis bendradarbiavimas ir geresnis grįžtamasis ryšys,

· padidėjęs procesų ir progreso matomumas, efektyvesnė ir greitesnė komunikacija,

· galimybė organizacijos mastu taikyti Agile principus,

· padeda perteikti verslo reikalavimus ir prioritetus atskiroms Agile komandoms,

· padeda sutelkti dėmesį į didžiausią ekonominę vertę kuriančius sprendimus,

· padeda aukštesnio lygmens vadovams derinti strateginių klausimų planavimą, aiški prioritetų derinimo tvarka, suderinta bendra verslo vertės nustatymo sistema.

Kuo SAFe® skiriasi nuo kitų organizacijos masto Agile modelių?


Augant organizacijoms ir atsiradus poreikiui efektyvinti procesus buvo sukurta metodų programinės įrangos kūrimui palaikyti dideliu mastu, pvz: „Large-Scale Scrum“ (LeSS), „Disciplined Agile Delivery“ (DAD), Nexus ir kt. Jie išsiskiria itin dideliu lankstumu, todėl yra vertinami tų, kas itin gerai supranta Agile. Vis dėlto tokie lankstūs modeliai gali būti nepakankamai naudingi pereinantiems nuo tradicinių metodų. Taip yra todėl, kad dažnai nesėkmingas Agile diegimas susijęs su kultūriniais mąstysenos pokyčiais. Taikant SAFe® į šį aspektą kreipiamas ypatingas dėmesys.

Iš esmės SAFe® yra gana nuosekli ir griežtai apibrėžta sistema, tad organizacijoje įgyvendinant pokyčių procesą žingsnis po žingsnio nesuklysti yra lengviau.

12 SAFe® diegimo žingsnių:

1. Pasiekti lūžio tašką.

2. Ugdyti Lean-Agile pokyčių agentus.

3. Edukuoti vadovus ir lyderius.

4. Sukurti Lean-Agile kompetencijų centrą.

5. Išgryninti vertės grandines ir „Agile Release Trains“ (ART).

6. Suderinti SAFe® įgyvendinimo viziją.

7. Pasirengti paleisti pirmą ART.

8. Ugdyti komandas ir paleisti pirmą ART.

9. Skatinti nuolatinį tobulėjimą ART.

10. Startuoti daugiau ART ir kitose vertės grandinėse.

11. Išplėsti Lean praktikas į portfelio planavimą ir valdymą.

12. Nuolatos tobulėti.

SAFe® vertybės


Pagrindinės SAFe® vertybės apibūdina kultūrą, kuri yra kuriama ir puoselėjama organizacijoje, kad SAFe® metodika būtų sėkminga.

Pagrindinės SAFe® vertybės:

· derinimas (angl. alignment),

· integruota kokybė,

· skaidrumas,

· programos įgyvendinimas.

SAFe® principai


SAFe® grindžiamas devyniais pagrindiniais principais, kilusiais iš Lean ir Agile:

1. Įvertinti ekonominiu požiūriu.

2. Taikyti sisteminį mąstymą.

3. Suprasti, kad yra daugiau nei vienas galimas sprendimas, ir išlaikyti pasirinkimo galimybę.

4. Kurti palaipsniui, naudojant trumpus, integruotus mokymosi ciklus.

5. Objektyviai planuoti ir sekti pažangą vertinant veikiantį sprendimą.

6. Vizualizuoti ir riboti atliekamų darbų apimtis (angl. work in progress arba WoW), sumažinti partijų (paketų) dydžius ir valdyti susidarančias darbų eiles.

7. Taikyti ritmą, sinchronizuoti darbus remiantis tarpkomandiniu planavimu.

8. Išlaisvinti vidinę žinių darbuotojų motyvaciją.

9. Decentralizuoti sprendimų priėmimą.


Kaip matote, SAFe® yra didelė ir kompleksinė sistema. Ją suprasti ir gebėti tinkamai taikyti organizacijoje – daug žinių ir įgūdžių reikalaujantis iššūkis. Norintiems įgyti žinių apie SAFe® taikymą organizacijose organizuojame „Leading SAFe®“ mokymus ir išduodame tarptautinius „SAFe® 5 Agilist“ sertifikatus.


210 peržiūrų0 komentarų
bottom of page