top of page

Registruokitės nemokamai konsultacijai:

info@agilecoach.lt, +370 617 03001

Kas yra Agile?

Naudojant Agile projektų valdymo metodus produkto ar paslaugos kūrimo procesas organizuojamas kuo trumpesniais ciklais. Gavus jau pirmąją veikiančią produkto versiją po kelių savaičių nuo projekto pradžios, aiškiau suprantamas projekto dydis, galimos rizikos, gaunamas grįžtamasis ryšys. Tai užtikrina, kad projektas tilps į biudžetą, baigsis laiku ir taip pasieks iškeltą tikslą. Toks procesas leidžia įtraukti klientą į projekto vystymą, gauti grįžtamąjį ryšį, geriau suprasti poreikius ir į tai atsižvelgiant užtikrinti, kad galutinis produktas pilnai atitiks kliento lūkesčius.

 

Agile  principų rinkinys, orientuotas į komunikacijos su klientu gerinimą ir efektyvesnį procesų organizavimą komandose: laiko planavimą, glaudesnį bendradarbiavimą, geresnį prisitaikymą prie projekto eigoje vykstančių pokyčių ir efektyvesnį visos komandos darbą. 

Agile Manifestas ir filosofija

Agile projektų valdymo metodiniai principai taikomi nuo ankstyvų 90-ųjų, tačiau „Agile“ vardas jiems priskirtas buvo tik 2001-aisiais metais, kai buvo pasirašytas Agile Manifestas.

 

Visos Agile produktų vystymo metodikos atitinka Agile Manifesto teiginius ir filosofiją:

 • Žmones ir jų bendravimą vertinti labiau nei procesus ir įrankius

 • Veikiančią programinę įrangą vertinti labiau nei išsamią dokumentaciją

 • Bendravimą su klientu – labiau nei derybas dėl kontraktų

 • Reakciją į pokyčius – labiau nei plano vykdymą. 

 

Geriau suprasti Agile Manifestą ir taikomos metodikos veikimą padeda Agile Manifesto principai:

 • Aukščiausias prioritetas – skubus kliento poreikių patenkinimas, pristatant vertę kuriančią programinę įrangą ar paslaugą.

 • Besikeičiantys reikalavimai gali būti priimami netgi vėlyvoje projekto kūrimo stadijoje. Agile procesai pokyčius išnaudoja kliento konkurencinio pranašumo didinimui.

 • Veikiantį produktą klientui pristatyti numatome laikotarpį, trunkantį nuo dviejų savaičių iki kelių mėnesių, pirmenybę teikdami trumpesniam laikotarpiui.

 • Prie projekto dirbantys žmonės, tiek verslo, tiek gamybos sektoriuose, turi dirbti ir komunikuoti kasdien viso projekto metu.

 • Projektus turi kurt motyvuoti žmonės. Turime suteikti jiems palankią aplinką ir trūkstamą palaikymą, pasitikint, kad darbas bus atliktas.

 • Veiksmingiausias ir efektyviausias informacijos perdavimo būdas komandai ir komandos viduje – atviras pokalbis.

 • Pagrindinis darbo progreso įvertinimas – veikianti programinė įranga.

 • Agile procesai skatina tvarų projekto įgyvendinimą. Užsakovai, kūrėjai ir vartotojai turi gebėti nuolat išlaikyti pastovų tempą ir komunikaciją tarpusavyje.

 • Nuolatinis dėmesys techninėms detalėms ir atsakingam projektavimui pagreitina projekto įgyvendinimą.

 • Paprastumas – menas mažinti nereikalingus darbus – būtinas.

 • Savarankiškai veiklą organizuojančios komandos sukuria geriausius projektus.

 • Prie projekto dirbanti komanda reguliariai aptaria, kaip galėtų veikti efektyviau, atitinkamai derina ir keičia taikomus darbo metodus. 

Kuo Agile skiriasi nuo tradicinio projektų vystymo metodų?

Tradicinis “Waterfall” (krioklio) projektų valdymo metodas yra nuoseklus, vykdomas etapais pagal tam tikrą iš anksto suplanuotą tvarką. Projekto įgyvendinimo metu nenukrypstama į kitą kūrimo ar testavimo etapą, kol ankstesnis žingsnis nėra užbaigtas.

Agile projektų valdymo metodika yra cikliška yra orientuota į nuolatinį kūrimo ir testavimo kartojimą, kuriant produktus ar paslaugas. Toks procesas padidina tikimybę, kad projekto rezultatas patenkins kliento lūkesčius ir projektas bus sėkmingai įgyvendintas.

Vienas iš didžiausių Agile metodikos skirtumų nuo tradicinio projektų valdymo – galimybė lengviau prisitaikyti prie pokyčių projekto vystymo metu. Vykdant įvairius projektus, svarbiausi uždaviniai yra išsiaiškinti kliento poreikius, suplanuoti biudžetą ir sudaryti veiksmų planą. Tačiau čia dažnai pritrūksta sklandumo: pasitvirtinant veiksmų planą, neįvertinami galimi pokyčiai projekto laikotarpiu, o galutinis produktas dažnai neatitinka kliento poreikių, jį tenka taisyti, papildomai gaištamas laikas, kai biudžetas jau yra pilnai išnaudotas. Agile leidžia to išvengti. 

Taikant Agile metodus, projekto vystymas skaidomas etapais su mažesniais tikslais ir uždaviniais, leidžiančiais pasiekti pagrindinį tikslą efektyviau. Kiekvieno etapo pabaigoje progresas derinamas su klientu, o gavus grįžtamąjį ryšį, daromi reikalingi pakeitimai. Tokiu būdu projekto vystymo trukmės svyravimus galima sumažinti iki minimumo, o atsiradę pokyčiai tampa natūralia projekto eigos dalimi. 

Kokiose industrijose galima pritaikyti Agile?

Agile metodikos pritaikymas – ypatingai platus. Nors šiuos metodus pirmiausia buvo pradėta taikyti informacinių technologijų srityje, kuriant programinę įrangą, Agile naudą greitai pastebėjo ir kitų sričių komandos bei jų vadovai. Šiandien Agile metodiką taiko tiek informacinių technologijų srityje, tiek reklamos, elektroninės komercijos, švietimo ar net finansų srityse dirbančios komandos. Vystant produktus / paslaugas Agile gerųjų praktikų naudojimas įgalina organizacijas suteikti savo klientams vertę greičiau, valdyti projektų įgyvendinimą efektyviau. 

Agile projektų valdymo metodai

Agile projektų valdymo metodikologija  apima specifines technikas bei praktikas, kurios projektų valdymą, produkto ar paslaugos kūrimą paverčia efektyvesniu ir paprastesniu procesu visai komandai.  Pats terminas Agile yra skėtinis, apibūdinantis skirtingus projektų valdymo metodus, atitinkančius Agile Manifestą ir filosofiją. Po Agile „skėčiu“ telpa kelios skirtingos projektų valdymo metodikos: Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, Extreme Programming, Feature-Driven Development ir dar daugiau. Vis dėlto, populiariausi ir dažniausiai taikomi yra Scrum ir Kanban metodai. Konkretūs Agile projektų valdymo metodai aprašo roles ir taisykles, kuriais vadovaujantis reikia vykdyti projektus.

 

Visus Agile Coach organizuojamus mokymus rasite čia.

Mūsų komanda taip pat gali tapti jūsų mentoriais ar konsultantais diegiant Agile principus ir praktikas jūsų įmonėje. Plačiau apie konsultacijas ir jų naudą čia.

Domitės Agile ir norite taikyti principus bei gerąsias praktikas Jūsų įmonės ar komandos veikloje? Susisiekite su mumis ir pasikalbėkime!

bottom of page